ŠRC “RA-TA-TA…” d.o.o. in SD FENIX razpisujeta 3 prosta delovna mesta za polovični delovni čas.