parallax background

VOLITVE 2017

Spoštovane članice in člani.


 

Upravni odbor Strelskega društva FENIX, na podlagi določil Statuta SD FENIX in Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe SD FENIX, z dnem 21.8.2017 razpisuje redne volitve v organe SD FENIX.

Volilna opravila trajajo do dneva glasovanja na volilni skupščini.

Volilna skupščina bo v soboto, 16.9.2017 ob 17.00 uri v prostorih SD FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.

 

Razpisujejo se volitve za:

  1. Upravni odbor  SD FENIX
  • Predsednik SD FENIX
  • Podpredsednik SD FENIX
  • Tajnik – blagajnik SD FENIX
  1. Disciplinsko razsodišče SD FENIX
  • Predsednik disciplinskega razsodišča SD FENIX
  • 2 člana disciplinskega razsodišča SD FENIX

Pravico do kandidiranja v organe SD FENIX imajo vsi redni člani društva.

 

Vsak redni član SD FENIX lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa SD FENIX predlaga sebe ali drugega rednega člana. V primeru, da predlaga drugega rednega člana, mora predložiti njegovo soglasje.

Obrazec za kandidaturo mora biti na sedež SD FENIX odposlan kot priporočena pisemska pošiljka, s pripisom “Ne odpiraj – za kandidacijsko volilno komisijo”, najkasneje 11.9.2017 do 23.59 ure ali v istem času skeniran (podpisan) posredovan na elektronski naslov društva – src.ratata@gmail.com.

 

Strelski pozdrav.

Strelsko društvo FENIX

Janko Razgoršek, predsednik


Volitve 2017

OBRAZEC KANDITATURE V ORGANE STRELSKEGA DRUŠTVA FENIX

 

VABILO NA SKUPŠČINO

 

PRAVILNIK O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH V ORGANE

 

RAZPIS VOLITEV